Menu

Diepe gesprekken met elkaar voeren

Diepe gesprekken voeren. In deze blogs vind je hier een aantal tips voor. Deze tips zijn natuurlijk ook relevant voor het creëren van diepere banden met je partners, en met familieleden, vrienden en collega’s. Negen niet voor de hand liggende manieren om diepere gesprekken te voeren:

Benader elkaar met ontzag

Ieder mens is een wonder en in zekere zin jouw meerdere. De mensen die geweldige gesprekken voeren, lopen de kamer binnen in de verwachting dat ze verrukt van je zijn en je de straal van hun genegenheid en respect laten voelen.

Stel verrassende vragen

Sommige vragen, hoe verrassend ze op het eerste gezicht ook lijken, dwingen ons onszelf anders of vanuit een ander gezichtspunt te zien:

  • Waar sta je in je leven?
  • Wie ben je het meest dankbaar om in je leven te hebben?
  • Welk probleem had je vroeger maar heb je nu opgelost?
  • Wat zou je doen als je niet bang was?

Stel open vragen.

Velen van ons hebben de verschrikkelijke neiging om vragen te stellen die een oordeel inhouden: Waar ben je naar school geweest? Of we stellen ja/nee vragen: Heb je een goede dag gehad? Dit sluit in feite doordachte of interessante antwoorden uit. Betere vragen beginnen met “Hoe was het. …” of “Vertel me over een tijd. …” .

Maak van je gesprekspartner een auteur

Wat belangrijk is voor mensen is niet zozeer wat hen is overkomen, maar hoe zij hebben ervaren wat hen is overkomen. Veel van de beste gesprekken zijn niet gewoon een opsomming van gebeurtenissen, maar gaan over en weer over een gebeurtenis, zien het vanuit bredere perspectieven, bedekken het met nieuwe lagen van emotie, transformeren het op een manier die nieuwe betekenis geeft.

Behandel aandacht als alles of niets

Een goed gesprek vereist totale aandacht, alsof er een aan/uit-schakelaar is zonder dimmer. Geef elkaar ook deze aandacht. Dat kan soms moeilijk zijn. Met relatietherapie in Wageningen en omgeving kan ik jullie hier bij helpen.

Wees niet bang stiltes

De meesten van ons stoppen halverwege met luisteren, zodat we klaar staan met een reactie op het verhaal. In Japan zijn zakenmensen eerder geneigd om de hele opmerking te horen en dan een pauze in te lassen, soms acht seconden, alvorens te reageren; dit is een twee keer zo lange stilte als Amerikaanse zakenmensen gewoonlijk tolereren.

Houd de juweelverklaring voor ogen

In het midden van vele moeilijke gesprekken, gebruik je de “edelsteenverklaring”. Dit is de opmerking die de relatie bij elkaar houdt: “Zelfs als we het niet eens kunnen worden over vaders medische zorg, heb ik nooit getwijfeld aan je goede bedoelingen. Ik weet dat je het beste voor hem wilt.” Het aanbieden van die juweelverklaring helpt vaak te wijzen op een oplossing.

Zoek de onenigheid onder de onenigheid

In de Talmoedische traditie is het zo dat wanneer twee mensen het oneens zijn, er meestal een dieper liggend filosofisch of moreel meningsverschil ten grondslag ligt aan het omstreden onderwerp. Een gesprek wordt dan een gezamenlijk proces van graven door de onderliggende lagen van onenigheid.

Het vroedvrouwmodel

Soms praten mensen in een poging iemands probleem op te lossen. Een goede gesprekspartner is in veel gevallen als een vroedvrouw, die de ander helpt bij de geboorte van haar eigen kind. Dit houdt in dat hij geduldig luistert terwijl de ander praat en zichzelf leert door haar eigen verhaal. “Om de acties van anderen te beïnvloeden,” vertelt neurowetenschapper Tali Sharot, “moet je mensen een gevoel van controle geven. Dit lukt niet altijd. Daar kan relatie therapie wel enorm bij helpen. Ontdek Romy Quint als Relatietherapeut in Ede en Relatietherapeut in Barneveld.